Koniec hry Hardcover Book, eBook Download in EPUB, MOBI and PDF

Photo by Dušan Mitana
Dušan Mitana

Visit Dušan Mitana's Page - find all the books, read about the author, and more.

Are you an author and want to add information about yourself or book? Visit the Contact Us page and use the feedback form.

Overall Rating: 3.58

Short Link: https://gtkrm.info/wKXrXW


Get a book in paper version

Are you looking book Koniec hry for reading on a computer or a smartphone? Our search will help you find and download a book in any e-Book format.

To Search

Search of electronic versions of books is carried out in a completely automatic mode, using the data provided by API of third-party sites and services. Search is carried out by the unique name of the book and it's ISBN code (if the code is available).

Bibliographic data

This edition of book was issued in Hardcover. The volume of the book is 302 pages (approximate value, can be different depending on the edition). First book "Koniec hry" was published in 1984.

Original Title
Koniec hry
First Published
1984 year
Edition Format
Hardcover
Book Language
Slovak
Number of Pages
302 pages
Ebook Format
All DRM Support Types (EPUB, MOBI and PDF)
Information about the versions of the electronic book is preliminary. Available formats depend on the services that provide the distribution of such content (third parties).
PDF file

Download and save all data of Koniec hry book in one free PDF file. Includes bibliographic data, information about the author of the book, description of the book and other (if such information is available).

Click on the link and download 3049202.pdf (size: 5.86Kb).

Koniec hry

Koniec hry - book cover

The cover image of the "Koniec hry" book was obtained from open sources, all rights to this image belong to the rightholders or their legal representatives.

DMCA Protected

Our site complies with the law. Therefore, on our servers there is no any byte of information that would violate the rights of writers or third parties.

This site is the site of the Amazon Affiliate Program and other online stores (the list is constantly expanding). It only provides affiliate links to online shopping for buying books. All books are copyrights to the original owners.

The search for information about books and authors is carried out through the API of search engines, such as Google, Bing and Yahoo. We do not change the information, just give it a structure and a convenient view for reading.

This site will respond to "any and all take-down requests" that comply with the requirements of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), and other applicable intellectual property laws. If you believe that a website page infringes on your copyright then please use the form to submit a request.

Rate this book

You can vote only once. Voting is completely anonymous and does not require registration. Your voices will help other users to choose the right book.

About Author

Do literárneho života sa Dušan Mitana zapojil otvoreným listom básnickej skupine Osamelí bežci, publikovaným v Mladej tvorbe. Debutoval poviedkou Oáza s jabloňami v Mladej tvorbe v roku 1965 a od roku 1967 bol externým redaktorom tohto časopisu. Od roku 1973 pracoval ako redaktor časopisu Romboid, zo „znormalizovanej" redakcie však v roku 1975 odišiel a odvtedy žije v Bratislave ako spisovateľ „na Do literárneho života sa Dušan Mitana zapojil otvoreným listom básnickej skupine Osamelí bežci, publikovaným v Mladej tvorbe.

Debutoval poviedkou Oáza s jabloňami v Mladej tvorbe v roku 1965 a od roku 1967 bol externým redaktorom tohto časopisu. Od roku 1973 pracoval ako redaktor časopisu Romboid, zo „znormalizovanej" redakcie však v roku 1975 odišiel a odvtedy žije v Bratislave ako spisovateľ „na voľnej nohe". Dušan Mitana patrí do súčasnej slovenskej prózy.

Ako jeden z prvých písal experimentátorskú postmodernistickú prózu v slovenskej literatúre. Knižným debutom Psie dni (1970) sa zaradil do silnej generácie spisovateľov, ktorí v tomto desaťročí razantne vstúpili do slovenskej literatúry. Príbehy vychádzajúce z bežných životných situácií obsahujú iracionálny motív, ktorý ich mení na poviedky s tajomstvom.

Tajomstvo je prostriedkom gradácie či dokonca ako jeho pointou. Závery poviedok je preto možné interpretovať rôznymi spôsobmi, sú otvorené a nejasné. V novele Patagónia (1972) Mitana nadviazal na druhú líniu svojich debutových próz.

Tento ľúbostný príbeh s mnohými autobiografickými prvkami je akoby dokumentom o „ľahkosti bytia". V Nočných správach (1976) sa opäť do popredia dostáva absurdita a ireálno. Touto knihou zavŕšil Mitana hodnotovo veľmi produktívne obdobie – jeho pripomenutím bolo súborné vydanie poviedok Na prahu (1987).

Ešte predtým však po niekoľkoročných odkladoch vyšiel spoločenskokritický román s detektívnou zápletkou Koniec hry (1984), ktorý vyznieva ako kritika morálneho stavu spoločnosti v poslednom desaťročí totalitného režimu. Svojrázne komponovaná kniha úvah, esejí, štúdií, slovníkových hesiel, lekárskych diagnóz a poviedok Hľadanie strateného autora (1991) je ukážkou postmodernej literatúry so všetkými atribútmi, ktoré k takémuto písaniu patria – od použitia princípu žánrovej koláže a medzitextového nadväzovania (príbehové zložky sa striedajú s esejistickými, nájdeme tu texty vložené do iných textov) až po sebareferenčné odkazovanie textu, v tomto prípade odkazovanie na samého autora, ktorý sa vraj stratil. Knihy poviedok Slovenský poker (1993), Patagónia (1994), Prievan (1996) sú tematicky rámcované súčasnosťou.

Týmito zbierkami zároveň dokázal, že ťažisko jeho tvorby je práve v tomto žánri. Poviedky ozvláštnil skeptickým humorom. Mitana je aj autorom dvoch kníh poézie Krutohry (1992) a Maranatha (1996).

Výber z rozhovorov a spoločensko-kultúrnych úvah z rokov 1990 - 1998 dostal knižnú podobu pod názvom Pocity pouličného našinca (1998). Knihou Návrat Krista (1999) Mitana štylisticky nadväzuje na Hľadanie strateného autora. Môj rodný cintorín (2000) sa svojho vydania dočkal až po tridsiatich rokoch.

Pamäti začal Mitana písať dva roky pred vydaním svojho debutu. Prvý fragment vyšiel v časopise Mladá tvorba v roku 1968 pod názvom "Hrob ako stvorený pre svadobnú noc". Druhá kapitola mala byť uverejnená v roku 1970 v poslednom čísle Mladej tvorby, ktoré však "vďaka normalizácii" bolo zošrotované.

Opisuje v nej kľúčové obdobia života, prežité so svojou rodinou, vo svojej rodnej obci, na svojom rodnom cintoríne, ktoré osudovo poznačili jeho budúci život i tvorbu. Dušan Mitana je aj autorom básnických zbierok Krutohory (1991) a Maranatha (1997) a scenárov k viacerým televíznym filmom podľa literárnych predlôh iných autorov.

Information about the author on the site: https://gtkrm.info/wKXrXW.


Using data provided by third-party sites, we help you in the search for electronic versions of books. Just click on the button, wait a few seconds and the search engine of our site is sure to get a few links.

To search on our site you do not need to register and do not need to provide personal information. Please do not update or close the page until the search is complete - it will not take much time. Otherwise, the search will need to be repeated.

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Download

Newest added books